Kedves Olvasó!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kedves Olvasó!

Ön az Érték Magazin első számát látja a képernyőjén.

Mi az érték? – kérdezhetnénk Pilátus kérdését átfogalmazva. Manapság kevés olyan szavunk van, amit ennél jobban elhasználtunk. Mi azonban itt, az Érték Magazinban egyáltalán nem látjuk kiüresedettnek!

Vannak, akik az értéket dollárban mérik, mert nem szeretik a mellébeszélést. A paletta másik szélén azt mondják: érték az, amit nem lehet számszerűsíteni, és csak az érti meg, aki úgy kapta ajándékba, hogy már régen vágyott rá, és talán már le is mondott róla. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ez egy mesterséges különbségtétel, és nem is viszi előbbre az életet.

Nézzük a valóságot egységesen! Egyrészt van az üzleti életnek olyan változata, amit úgy vezetnek, hogy az szinte szükségtelenné teszi a nonprofit szférát, másrészt létezik a nonprofit tevékenységnek olyan megvalósulása, ami eltartja magát, mert valóban szükség van rá. De akkor hol van itt a határ?

Ha az érték fogalmát magasabb szempontból közelítjük meg, és azt tekintjük valódi értéknek, ami az egyéni érdek szűk céljain túl a közboldogság növelésére irányul, akkor az üzleti élet visszatérhet valódi hivatásához: meg kell szervezni, hogy a közösség és tagjai tág értelemben vett szükségletei biztosítottak legyenek. Mi ezt tekintjük értéknek. Számunkra ezért mosódik el a határ az üzleti érték és a karitatív érték, a piacon forintban kifejezett ár és az altruisztikus gesztus között.

Minden olyan kezdeményezés, ötlet és munka érdekel minket, ami a közboldogság emelésében gondolkodik, távolabb tekint saját, egyéni sikerességének megtalálásánál. Megjelenési felületet szeretnénk nyújtani minden olyan üzleti és nonprofit cselekvőnek, aki ilyen tágabb értelemben vett értéket akar létrehozni. Munkánk során hírcsatornája leszünk olyan eseményeknek, melyek ösztönzik ezt a gondolkodást és cselekedeteket, megjelenési helye leszünk olyan vállalkozásoknak, melyek ilyen célokat követnek.

Támogatjuk azt a látásmódot, mely szerint az egészséges érték szemléletben a forprofit és a nonprofit szféra elválása megszűnik. Ha az Érték Magazint egyre többen olvassák, az azt jelenti, hogy ezek a megközelítések – munkánk által is – egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Kifejezetten keressük azokat az üzleti és közösségi ötleteket, akciókat, melyek olyan értéket állítanak elő, ami egyszerre érték mindkét szférában.

Az igazi ÉRTÉKnek nincs jelzője! Ami valóban érték, az bárhol az!

Mindannyian találkoztunk már olyan emberrel, aki nem egyoldalú, nem öncélú, magasabban tartja a tekintetét, távolabbra néz. A görögök az ilyet erényesnek mondták, és tiszteletben tartották. Szép életnek tekintették, ha valaki törekszik az erényes életre, és nagy eredménynek, ha előrehalad benne. Arisztotelész azért elemezte az erényeket, hogy segítséget adjon azoknak, akik előre akarnak haladni az erények útján.

A középkorban újra elkezdtek az erényekről gondolkodni, csak kicsit más összefüggésben. Az volt a kiinduló pont, hogy a keresztény tapasztalat szerint az Isten-kapcsolattal élő embernek a távolabbra tekintés a természetes állapota. Akkor hogy lehet, hogy a távolabbra tekintés időnként hiányzik, és az önzés kerül előtérbe? Aquinói Szent Tamás szerint, ha nincs meg a távolabbra tekintés, akkor ott valami hibának kell lennie. Azért dolgozott, hogy gondolataival megkönnyítse azok dolgát, akik helyre akarják állítani a természetes rendet .

Az Érték Magazin igazi érdeklődési köre ez a távolabbra tekintő ember. A távolabbra tekintés a görögök tanítványainak életcél, a keresztény válaszolóknak a kiindulás és a megérkezés állapota. Minket mindkét ember érdekel, indíttatásuktól függetlenül!

A távolabbra tekintők köre nagy sokaság, és úgy tűnik, egyre többen vagyunk, akik a közboldogság emelését tekintjük értéknek.

Van, ahol azt kutatják és tanítják , hogy a gazdasági tevékenység képes a közös jóra, a magasabb jóra irányulni. Vannak vállalkozók, akik értékorientált hálózatot  működtetnek, egymást segítve abban, hogy könnyebben fejthessék ki tevékenységüket egy beszűkülten profit termelésre koncentráló vállalkozási környezetben. Immár elmondható, hogy számos konferenciát rendeznek, és műhelyekben gondolkodnak arról, hogy miként lehet ezeket az elveket és embereket jobban megjeleníteni.

Nagyon sok mondanivaló halmozódott fel. Sok ember, indítvány és ötlet külön-külön járja az útját. Az Érték Magazinnal azt a célt tűztük ki, hogy felületet adunk olyan kezdeményezéseknek, melyeknek a távolabbra tekintés a közös pontjuk.

Nem valamilyen mindent megoldó gazdasági elv, sokakat felkaroló humanitárius szándék, vagy mindenki által használható vezetési módszer jegyében született elgondolások érdekelnek minket. Azoknak a nagyon tág értelemben vett kezdeményezéseknek szeretnénk felületet adni, melyekben valamilyen módon jelen van a közboldogságért cselekvés lendülete. Nem csak a hatalmas sikereket akarjuk megmutatni: a félsikerből és a kudarcból legalább ennyit tanulhatunk. Érdekelnek minket a gyakorlati és az elméleti ötletek, és az is, ahogyan azok felvetődnek. De mindenek előtt az ember, akit nem elégít ki saját érdekének követése, hanem a magasabb jóért, a közös jóért cselekvés lehetőségét keresi.

Rengeteg a kezdeményezés, sok a jó példa és a lelkes próbálkozás. Mi fontosnak tartjuk, hogy ezek láthatóvá váljanak, a közboldogságot célul tűzők egymásra találjanak.

Keressük a jelző nélküli ÉRTÉK megjelenését, bármilyen szakterületen szülessen is! Invitáljuk a távolabbra tekintőket, akik be akarják mutatni elképzelésiket, eredményeiket, gondolataikat, javaslataikat. Várjuk azokat az olvasókat, akiket érdekelnek azok az ötletek, melyek átlépik az öncél keresésének határát. Mi úgy látjuk, hogy a magasabb célok érdekében élt élet az ember természetes állapota, és alig várja, hogy visszataláljon oda.

2017. szeptember 25

a Szerkesztőség

Legyen tiéd az első hozzászólás!

Mi a véleményed?

Az email címed nem kerül nyilvánosságra.


*