Nemzetközi kitekintés

Az UNIAPAC

„A keresztény vezetők nemzetközi találkozási fóruma, melynek célja a keresztény társadalmi eszme terjesztésének elősegítése az üzleti világban.” Az UNIAPAC szó az „UNion Internationale des Associations PAtronales Catholiques” (Katolikus Munkaadók Szervezeteinek Nemzetközi Uniója) elnevezés kezdőbetűiből tevődik […]