Vezetés/Tanácsadás

Közjó meghatározások

Magazinunk különböző írásaiban gyakran olvashatunk a közjóról. Összegyűjtöttünk néhány meghatározást, amelyek hozzásegíthetnek ennek a meglehetősen összetett fogalomnak a megértéséhez.    Minthogy minden tudománynak és mesterségnek végcélja a jó, akkor a nagyobb és a legfőbb jó […]

Műhely

A “72 Tanítvány Mozgalom” gondolatok

Boldog Hildegard Burjan, az osztrák parlament első kereszténydemokrata képviselőnője olyan találóan állapította meg: „Isten intelligenciát adott nekünk, hogy felfogjuk a korunk kihívásait, a kihívások okát és a képességet, hogy válaszoljunk rá. Nem véletlen, hogy hova születtünk, […]

Vállalkozók

A jó sör is lehet ÉRTÉK?

„Azok a vállalkozások, amelyek olyan termékeket állítanak elő, amelyek valóban jók, és olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyek valóban az embert szolgálják, a közjó elérését mozdítják elő.” – olvashatjuk Az üzleti vezető hivatása c.  kiadványban megfogalmazott gyakorlati alapelvek […]

Vezetés/Tanácsadás

Ahogy mi látjuk a CSR-t…

„Felelős vezetőkként, saját tapasztalatainkból merítve valljuk, hogy az a gazdaság és azok a vállalkozások, amelyek végső célnak az ember szolgálatát tekintik, mind társadalmi, mind pedig gazdasági szempontból sokkal hatékonyabbak a haszon előteremtésében, mint az a […]

Nemzetközi kitekintés

Az UNIAPAC

„A keresztény vezetők nemzetközi találkozási fóruma, melynek célja a keresztény társadalmi eszme terjesztésének elősegítése az üzleti világban.” Az UNIAPAC szó az „UNion Internationale des Associations PAtronales Catholiques” (Katolikus Munkaadók Szervezeteinek Nemzetközi Uniója) elnevezés kezdőbetűiből tevődik […]